• Tüm Kategoriler
  • Müşteri Hizmetleri

   Üyelik Sözleşmesi

    
   1. Sözleşmenin onaylanması


   Web sayfamız üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu eksiksiz ve hatasız doldurmanız üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.Teslimat için telefon numarası ve vergi numarası (TC Kimlik Numarası ) girilmesi zorunludur.Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Web sayfamız sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.


   2. Hizmetlerin Tanımı


   Web Sayfamız sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Web Sayfamızdan alışveriş yapma imkanına sahip olur.   3. Web Sayfamız üyelik sistemi


   a. Web Sayfamız üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı (e-posta) ve şifreye sahip olur.


   b. Üyelik formuna aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık doldurulması zorunludur.


   c. Kullanıcılar, www.akgurticaret.com.tr sitesine üye olmak aracılığıyla iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve hiçbir ihbara gerek kalmadan onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.


   d. Kullanıcı adı üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez.

   e. Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Web Sayfamız, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

   f. Kullanıcının Web Sayfamız üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Web Sayfamıza login olmak şeklinde tanımlanır.


   g. www.akgurticaret.com.tr önceden haber vermeksizin ürün veya hizmetlerin fiyatlarını değiştirebilir.

   h. Sitede görüntülenen ürün resimleri ve özellikleri orijinalinden farklılık gösterebilir. Bu tip farklılıklardan firmamız sorumlu değildir.


   ı. www.akgurticaret.com.tr ‘a yurtdışından üye olan kullanıcılar alışveriş yapma hakkına sahip değildir. Yurtdışından üyelik işlemi gerçekleştiren üyeler sadece bilgilendirme servislerimizden yararlanabilir. Sipariş talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.


   4. Üyenin Yükümlülükleri

   Üye Web Sayfamız servislerinden yararlandığı sırada,

   • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

   • Web Sayfamız tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Web Sayfamız’a ait olduğunu,

   • Web Sayfamız servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Web Sayfamız ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Web Sayfamızın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 

   • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Web Sayfamızın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını,

   • Web Sayfamızda sunulan hizmetlere Web Sayfamız tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Web Sayfamızın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

   • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Web Sayfamızın sorumlu olmayacağını,

   • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

   • Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

   • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 

   • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

   • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

   • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

   • Web Sayfamız servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Web Sayfamızdan tazminat talep etmemeyi,

   • Web Sayfamızdan izin almadan Web Sayfamız servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

   • Web Sayfamızın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,   • Kurallara aykırı davrandığı takdirde ve gerekli gördüğü durumlarda Web Sayfamızın gerekli müdahalelerde bulunma,üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,   • Web Sayfamızın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

   • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

   • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 

   • Üye kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

   • Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

   • www.akgurticaret.com.tr sitesi içerisinde belirli zamanlarda yada zaman zaman başka internet sitelerine de bağlantılar bulunmaktadır. Sitemiz, bağlantı verdiğimiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu tutulamaz.


   • www.akgurticaret.com.tr Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme yada tadil etme hakkına sahiptir.


   • www.akgurticaret.com.tr hiçbir sebep beyan etmeden istediği Kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.


   • www.akgurticaret.com.tr , veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.


   • www.akgurticaret.com.tr üzerinden gerçekleşen işlemler ile www.akgurticaret.com.tr ‘un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, Kullanıcılar alışveriş sitesindeki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların yaratacağı, hertürlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, www.akgurticaret.com.tr ‘un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.


   • www.akgurticaret.com.tr alışveriş sitesi üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve / veya yanlış beyanda bulunan ve / veya Herhangi Bir Satın Alma İşlemi Gerçekleştiren Kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve / veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına sahiptir.


   • www.akgurticaret.com.tr ‘un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından ( elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi ) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, www.akgurticaret.com.tr hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.


   • www.akgurticaret.com.tr ve Kullanıcı hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve / veya işçi / işveren ilişkisi bulunmamaktadır.


   • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Web Sayfamız adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,

   Kabul ve taahhüt etmiştir.
    
    

    
    Akgür Ticaret Otomotiv San Ltd.Şti.
   KURUMSAL ÜYELİK İŞLEMLERİ İLETİŞİM
    
   Hakkımızda Yeni Üyelik Anafartalar Mahallesi Yeni sanayi Çarşısı Giriş Cadde  No: 7 / A    Dışkapı / ANKARA
   Satış Sözleşmesi  Üye Girişi
   7/24 ONLİNE ALIŞ VERİŞ  Üyelik Sözleşmesi Üyelik Bilgileriniz 0 312 311 52 32
   Kişisel Bilgilerin Gizliliği Adres Bilgileriniz 0 555 990 37 24
   İade koşulları Siparişlerim info@akgurticaret.com
     İletişim Alışveriş Listem  
    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.